Ωράριο καταστήματος

Ανοιχτά
Δευτέρα: 8:30 – 15:00
Τρίτη: 8:30 – 15:00, 17:00 – 20:00
Τετάρτη: 8:30 – 15:00
Πέμπτη: 8:30 – 15:00, 17:00 – 20:00
Παράσκευή: 8:30 – 15:00, 17:00 – 20:00
Σάββατο: 8:30 – 14:00