Ωράριο καταστήματος

Ανοιχτά
Δευτέρα: 8:30 – 15:00
Τρίτη: 8:30 – 15:00, 17:00 – 20:30
Τετάρτη: 8:30 – 15:00
Πέμπτη: 8:30 – 15:00, 17:00 – 20:30
Παράσκευή: 8:30 – 15:00, 17:00 – 20:30
Σάββατο: 8:30 – 14:30