Ωράριο καταστήματος

Ανοιχτά
Δευτέρα: 8:00 – 14:00
Τρίτη: 8:00 – 14:00, 17:00 – 21:00
Τετάρτη: 8:00 – 14:00
Πέμπτη: 8:00 – 14:00, 17:00 – 21:00
Παράσκευή: 8:00 – 14:00, 17:00 – 21:00
Σάββατο: 8:00 – 14:30